Home » İlahi Nefhalar by Sadreddin Konevi
İlahi Nefhalar Sadreddin Konevi

İlahi Nefhalar

Sadreddin Konevi

Published 2000
ISBN :
Enter the sum

 About the Book 

Hz. Peygamberden (a.s) târif ve irşat lisanı ile şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: Rabbinizin şu günlerinizde rahmetinin nefhaları vardır. Dikkat edin! Onlara hücum ediniz.Bundan dolayı, taarruzu ve onun türlerini tanımak için RabbimeMoreHz. Peygamberden (a.s) târif ve irşat lisanı ile şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: Rabbinizin şu günlerinizde rahmetinin nefhaları vardır. Dikkat edin! Onlara hücum ediniz.Bundan dolayı, taarruzu ve onun türlerini tanımak için Rabbime yöneldim, Allah da, beni taarruzun hakîkatine ve küllî kısımlarına muttali kıldı. Böylece söz konusu taarruz kısımlarının benim muttali olduğum kısımlar ile sınırlı olduklarını müşâhede ettim.İşte ben, Allahın izni ile, bu kısımları özet olarak zikrediyorum.İbn Arabî ekolünün büyük üstatlarından Sadreddin Konevî en-Nefehâtül-İlâhiyye adlı önemli eserinin yazılış gerekçesini yukarıdaki cümlelerle ifade etmektedir. Bu eser, tasavvuf öğretisinin bilgi anlayışı konusunda fikir sahibi olmak isteyen okuyucular için çok önemli bir başvuru kaynağı olmanın ötesinde tasavvufî tecrübeye kendisini yakın hisseden kimseler için de manevî bir kılavuz mesabesindedir.